Tehničke Mogućnosti

  • Posted on: 24 May 2016
  • By: valentina.janev

Svaka organizacija u javnom sektoru mora da obezbedi tehničke resurse koji su neophodni da bi otvoreni podaci bili dostupni javnosti. To podrazumeva:

  • Izbor domena: organizacija u javnom sektoru može da izabere da koristi svoju web stranicu za objavljivanje podataka, ili to može da uradi preko posebne web stranice sa svojim nazivom domena.
  • Izbor hostinga: organizacija u javnom sektoru može da odluči da li će podaci biti smešteni i dostupni na njenom serveru, ili će koristiti druge servere za to.
  • Izbor funkcija: mora da se proveri koja baza podataka će se koristiti, na primer da li je potreban forum ili model plaćanja. Potrebno je izvršiti procenu zahtevanog prostora servera, ukupne upotrebe podataka, zahtevane brzine.
  • Upravljanje web stranicom i/ili portalom: treba odrediti osobu koja će upravljati web stranicom ili portalom. Nakon toga, potrebno je odrediti stepen dostupnosti koji će biti zagarantovan, i koji nivo kontrole i bezbednosti je potreban.
  • Upravljanje uslugama: ako su podaci dostupni kroz usluge, potrebno je odrediti osobu koja će da kontroliše i garantuje dostupnost, funkcionalnost i izvršenje usluga.

Ako organizacija u javnom sektoru odluči da ne objavljuje sama podatke, već da taj zadatak poveri nekoj drugoj organizaciji u javnom sektoru ili trećoj strani koja će biti dobavljač (na primer diseminacija geografskih podataka koji pripadaju nekim drugim organima), tehničke odluke je potrebno donositi u konsulatacijama između organizacije u javnom sektoru i dobavljača.

Preporuka: Obezbediti tehničke resurse koji su neophodni za objavljivanje otvorenih podataka. Takođe, pogledati SHARE-PSI Best Practices

Nakon što organizacija u javnom sektoru odluči kako će organizovati svoju politiku otvorenih podataka (objaviti preko svoje zvanične web stranice, preko posebne web stranice, ili koristeći usluge trećeg lica tj. dobavljača), može se početi sa praktičnom sprovođenjem donetih odluka . To podrazumeva , između ostalog , pružanje neophodnih informacija potencijalnim korisnicima .