#persistence

Persistence and maintenance of data and metadata.See (Revised) PSI Directive Theme: Persistence .

Objavljivanje skupova podataka

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: valentina.janev

Objavljivanje otvorenih podataka ne zahteva prevelika tehnička ulaganja. Međutim, to ne menja činjenicu da organizacija u javnom sektoru mora da obezbedi tehničke izvore koji su potrebni da bi otvoreni podaci bili dostupni javnosti. Takođe je bitan izbor metode koja se koristi za objavljivanje otvorenih podataka.