Saznajte više o Linked Open Data

Želite li da saznate više ? Pogledajte dodatne stručne resurse našeg tima.

Predavanja:

 • Uvod u Semantički veb ( PDF)
 • Jezici Semantičkog veba (PDF)
 • Predstavljanje znanja i ontološki inženjering (PDF)
 • Alati Semantičkog veba (PDF)

Prezentacije:

 • Zašto otvoriti podatke (kao Linked Data)? ( PDF)
 • Publikovanje statističkih podataka kao Linked Open Data, ICIST 2012 (PDF)
 • Linked Open Data Infrastructure for Public Sector Information: Example from Serbia, I-SEMANTICS 2012 (PDF)
 • Budućnost statističkih podataka, RZS 2013 ( PDF)
 • Modeling, Fusion and Exploration of Regional Statistics and Indicators with Linked Data tools, DEXA 2014 (PDF)

Alati:

 • Geospatial-semantic Exploration on the Move, 2015 (GitHub, Video)
 • Multilingual and multifunctional Natural Language Processing (NLP) and Linked Data tool, 2014 (Demo, Video)