Kako učiniti podatke otvorenima

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: valentina.janev

Potrebno je slediti četiri glavna koraka pri otvaranju podataka.

1/ Izabrati skup podataka.
Izaberite skup podataka koji nameravate da učinite dostupnim kao otvorene podatke.
2/ Primeniti otvorenu licencu.
Utvrdite koja prava intelektualne svojine se odnose na podatke. Primenite odgovarajuću „otvorenu“ licencu koja dodeljuje potrebna prava i podržava definiciju otvorenosti.
3/ Učiniti podatke dostupnim.
U grupi i u upotrebljivom formatu. Uzmite u obzir i mogućnost alternativnih načina na koje se podaci mogu učiniti dostupnim, kao npr. preko API-a. Upotreba API-a se preporučuje kad je potrebna dvosmerna komunikacija i/ili komunikacija u realnom vremenu. U tom slučaju, API se omogućava na Otvornom skupu podataka.
4/ Učiniti podatke uočljivim.
Postavite vezu ka skupu podataka ili sam skup podataka na Platformi otvorenih podataka (npr. registrovati skup podataka u katalog koji je povezan sa European Data Portal.

Sa stanovišta politike, sledite sledeće korake:

1/ Obezbediti podršku. Ubedite rukovodstvo, evidentirajte odluke politike i uključite otvorene podatke u svoj plan politike podataka.
2/ Analizirati. Ubedite saradnike i ispitajte i opišite dodatnu vrednost. Uzmite u obzir i zakonske odredbe.
3/ Testirati. Izvršite probu.
4/ Učvrstiti. Prenesite svoja iskustva.
5/ Proceniti proces i i prilgodite ga, ako je potrebno.

PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI

KRITERIJUM I PRIORITETI

Preporuka: Pogledati SHARE-PSI Best Practices

PSI Topics: