#selection

Selection of information/data to be published according to various criteria. See (Revised) PSI Directive Theme: Selection.

Minimalni uslovi

  • Posted on: 2 February 2016
  • By: valentina.janev

Pre objavljivanja skupova podataka na platformi otvorenih podataka, svi skupovi podataka ili tokovi otvorenih podataka moraju da ispune minimalne uslove u pogledu kvaliteta i doslednosti. U nastavku su date preporuke za izbor formata datoteka ili API za objavljivanje podataka. Na kraju je objašnjen model zrelosti za otvorene podatke (eng. Open Data Maturity Model).

U ovom poglavlju su dati minimalni uslovi za otvaranje izvornih podataka kao otvorenih podataka. Uslovi su formulisani na osnovu sledećih dimenzija: