#quality

Data quality issues and solutions, quality assurance, feedback channels and evaluation. (Revised) PSI Directive Theme: Quality..

Minimalni uslovi

  • Posted on: 2 February 2016
  • By: valentina.janev

Pre objavljivanja skupova podataka na platformi otvorenih podataka, svi skupovi podataka ili tokovi otvorenih podataka moraju da ispune minimalne uslove u pogledu kvaliteta i doslednosti. U nastavku su date preporuke za izbor formata datoteka ili API za objavljivanje podataka. Na kraju je objašnjen model zrelosti za otvorene podatke (eng. Open Data Maturity Model).

U ovom poglavlju su dati minimalni uslovi za otvaranje izvornih podataka kao otvorenih podataka. Uslovi su formulisani na osnovu sledećih dimenzija:

Objavljivanje skupova podataka

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: valentina.janev

Objavljivanje otvorenih podataka ne zahteva prevelika tehnička ulaganja. Međutim, to ne menja činjenicu da organizacija u javnom sektoru mora da obezbedi tehničke izvore koji su potrebni da bi otvoreni podaci bili dostupni javnosti. Takođe je bitan izbor metode koja se koristi za objavljivanje otvorenih podataka.