#techniques

Techniques for opening data, technical requirements and tools. See (Revised) PSI Directive Theme: Techniques.

Linked Open Data

  • Posted on: 2 February 2016
  • By: valentina.janev

Organizacija u javnom sektoru odlučuje da li će svoje otvorene podatke objaviti preko svoje zvanične web straniceima, preko posebne web stranice, ili koristeći usluge trećeg lica tj. dobavljača. Kako bi podigle efikasnost u pružanju javnih servisa, podigle transparentsnot i interakciju sa građanima i društvom u celini, ali i stvorile nove poslovne prilike i radna mesta, lokalne samouprave, kao i vlade moraju pronaći bolje strategije za snabdevanje javnosti podacima u naprednom, mašinski čitljivom formatu.

Scenariji za otvaranje podataka

  • Posted on: 2 February 2016
  • By: valentina.janev

Sadržaj ovog priručnika je još uvek u izradi ! 

Cilj ovog poglavlja je da definiše ograničen broj scenarija koji organi javnog sektora mogu da koriste za objavljivanje postojećih izveštaja ili dokumenata kao tok otvorenih podataka sa minimalnim dodatnim koracima i / ili naporom. Scenariji se baziraju na primerima iz prakse i postojećim standardnim tehnologijama.

Objavljivanje skupova podataka

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: valentina.janev

Objavljivanje otvorenih podataka ne zahteva prevelika tehnička ulaganja. Međutim, to ne menja činjenicu da organizacija u javnom sektoru mora da obezbedi tehničke izvore koji su potrebni da bi otvoreni podaci bili dostupni javnosti. Takođe je bitan izbor metode koja se koristi za objavljivanje otvorenih podataka.