Šta su otvoreni podaci?

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: valentina.janev

U ovom priručnika ćemo termin “otvoreno” koristiti sinonimno sa “javno”. Dakle, otvoreni podaci su podaci ili informacije koje prikupljaju organi državne uprave u okviru svojih “javnih” obaveza, elektronski dostupni, sa minimalnim ograničenjima ili bez ograničenja, koristeći otvorene standarde .

Otvoreni podaci garantuju veću transparentnost rada državnih organa, podstiču efikasnost u vladi i van nje, i omogućavaju građanima, preduzećima i organizacijama da koriste javne podatke više puta u različite svrhe.

Open Data Handbook

  • Posted on: 25 December 2015
  • By: valentina.janev

Cilj ovog priručnika je da posluži kao uputstvo za uvođenje i oblikovanje strategije otvorenih podataka u organizaciji u kojoj se podaci objavljuju. Takva strategija opisuje čitav proces od odabira podataka koji treba da budu obrađeni kao otvoreni podaci, od izvora pa sve do objavljivanja podataka na platformi otvorenih podataka.

GEM

  • Posted on: 25 December 2015
  • By: valentina.janev

GEM (Geospatial Exploration on the Move), is a mobile faceted browser that fully exploits the potential of the Linked Open Data paradigm. The tool leverages smartphone capabilities to deliver faceted browsing and semantic routing based on open, crowd-sourced and semantically linked information found in publicly available sources, such as the LOD Cloud.

ESTA-LD

  • Posted on: 25 December 2015
  • By: valentina.janev

ESTA-LD (Exploratory Spatio-Temporal Analysis of Linked Data) is a tool developed within the GeoKnow project which aims to enable exploration and analysis of spatio-temporal linked statistical data, and demonstrate that by publishing statistics as Linked Data, it is easier to integrate external data, compare different datasets, and link to non-tabular data.

Pages